Překlady

Protože na světě existuje nesmírné množství až neuvěřitelně rozmanitých textů, pod slovem překlad se může skrývat mnoho velmi různorodých činností. Kvalitní překladatel musí být schopen precizně analyzovat zdrojový text a všechny významy v něm obsažené přenést do jiného jazyka.

Jedním z nejzásadnějších rysů překladu je fakt, že se jedná o činnost, kterou není možné uspěchat, pokud skutečně stojíte o dobrý, reprezentativní výsledek. Zatímco při tlumočení je nutné pracovat co nejsvižněji, kvalitní překlad potřebuje čas a přinejmenším několik čtení textu; osobně se mi dlouhodobě osvědčil postup o třech krocích, kde prvním je hrubší překlad samotný, druhým jeho čtení a paralelní porovnávání s originálem pro vychytání případných chyb nebo přehlédnutí a třetím pak čtení překladu samotného, při němž se dolaďují stylistické rysy textu, jeho plynulost, rušivé opakování slov a podobně. V případech, kdy překlad výrazně spěchá, je samozřejmě možné celý proces trochu urychlit; překladatel pak má nárok na expresní příplatek, kterým se kompenzuje nutnost všechnu ostatní práci odložit a věnovat veškerý dostupný čas jediné zakázce.

Pod slovem text se skutečně může skrývat leccos, od vysoce technických pojednání až po texty relativně jednoduché a dosti obecné; reálný odhad časové i technické náročnosti překladu tedy není možný bez alespoň rychlého přehlédnutí originálu. Také platí, že překlad do cizího jazyka je nevyhnutelně vždy náročnější než překlad do mateřštiny, stejně jako to, že každý překlad určený k jakékoliv publikaci nebo tisku by měl ještě projít jazykovou korekturou, protože žádný překladatel není neomylný a jeden pár očí na stoprocentně spolehlivé zajištění kvality nestačí. To vše je při zadávání překladu potřeba zohlednit.

Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit.
Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Design, kódování a obsah © Daniel Dolenský 2024.