Kdo jsem

Jmenuji se Daniel Dolenský a jsem tlumočník a překladatel. Mými pracovními jazyky jsou čeština (můj mateřský jazyk) a angličtina.

Vzdělání

Jsem absolvent magisterského studia Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde jsem studoval obory Překladatelství a tlumočnictví – angličtina (se specializací tlumočení) a Český jazyk a literatura. Ústav translatologie je u nás nejkvalitnějším a nejprestižnějším pracovištěm připravujícím studenty k překladatelské a tlumočnické činnosti; studijní kombinace s jazykovědnou a literární bohemistikou znamená, že oba své pracovní jazyky ovládám nejen po stránce praktické (což je u mateřštiny ostatně samozřejmé), ale i odborné a teoretické. A protože nechci ztratit kontakt s akademickou a teoretickou sférou, jsem na Ústavu translatologie dodnes aktivní jako externí vyučující překladových i tlumočníckých předmětů.

Tlumočení

Pokud vás zajímají moje dosavadní zkušenosti v roli tlumočníka, je docela dobře možné, že už jste moji práci slyšeli, i když o tom nevíte. Od roku 2014 spolupracuji s agenturou Easytalk jako dodavatel tlumočnických služeb pro Českou televizi, kde jsem odlumočil desítky hodin politických projevů předních státníků anglicky mluvících zemí, mimo jiné řadu vystoupení Baracka Obamy (např. tento projev na zasedání OSN ze září 2015), americké předvolební debaty nebo inauguraci Donalda Trumpa (obojí s kolegou Karlem Janů). K tomu se připojuje ještě celá řada rozhovorů s osobnostmi primárně ze sfér politiky pro pořady Události, komentáře a Interview ČT24 – například tento rozhovor s britským novinářem Peterem Pomerantsevem a končícím izraelským velvyslancem Gary Korenem – a vědy a kultury pro pořad Hyde Park civilizace, což zahrnuje mimo jiné předtočené rozhovory s 14. dalajlámou nebo horolezcem bez rukou a nohou Jamie Andrewem, mimořádně rychlý živý rozhovor s teoretickým fyzikem Lawrencem Kraussem (opět s Karlem Janů) a další díly s celou řadou držitelů Nobelovy ceny.

Kromě práce pro televizi jsem také simultánně a konsekutivně tlumočil na mnoha konferencích a seminářích v oblasti humanitních věd (mj. Národní ústav pro vzdělávání, CEVRO institut, Motiv8), přírodních věd (mj. Fakulta architektury a Fakulta stavební ČVUT, JMM Consulting, Profess), politiky a věcí veřejných (mj. Zastoupení Evropské komise v Praze, Oživení, Rubikon, TEDx Praha) nebo kultury (mj. Pražské jaro, Prague Pride). Zastávám názor, že s dobrou přípravou dokáže tlumočník zvládnout i sebenáročnější obor.

Překlady

Jako překladatel mám za sebou tisíce stran textů z mnoha různých oborů; za svoji specializaci počítám jednak kreativní překlady, typicky reklamní, při kterých je možné (a dokonce nutné) si s cílovým jazykem trochu pohrát, a jednak oblast IT, o kterou se celoživotně zajímám a díky tomu se dokážu velmi rychle zorientovat i v jejích složitějších zákoutích.

Spíše koníčkem než zdrojem obživy je pro mě literární překlad a kritika překladu. Mimo jiné jsem přeložil do češtiny anglicky psané pojednání o tvorbě Jiřího Menzela od Josefa Škvoreckého do svazku Nejdražší umění a jiné eseje o filmu, dvě povídky pro výbor z díla Marka Twaina Jak zahnat splín a pro druhé vydání redigoval překlad výboru indiánských mýtů od Jáchyma Topola Trnová dívka. V rámci mých seminářů na ÚTRL FF UK vznikly dva studentské překlady – výbor z díla britského humoristy Sakiho pojmenovaný Vůl v chryzantémách a sbírka povídek současné americké autorky Aimee Benderové Tvrdohlavá stvoření. Můj zřejmě nejvýznamnější příspěvek ke kritice překladu byl otištěn v časopisu Plav.

Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit.
Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Design, kódování a obsah © Daniel Dolenský 2023.